Εισηγητeς

Η ομάδα των εισηγητών των σεμιναρίων μας

Εισηγητές

1

Ιωαννης ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.

2

Αναστασιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι Εμπειρογνώμονας στην Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security Expert) και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies [ICT] Security). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Ανταπόκριση & Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας στον Κυβερνοχώρο και σε Πολιτικές - Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις Νέες Τεχνολογίες. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην «Πληροφορική», με ειδίκευση την Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και Υποψήφιος Διδάκτορας-Ερευνητής στο επιστημονικό πεδίο της Ασφάλειας Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην «Νομική» και στην «Εγκληματολογία», αμφότερα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και διερεύνησης περιστατικών Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Microsoft, Black Hat κ.α). Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και διαθέτει εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων/Επισκέπτης Καθηγητής σε Σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σχολή Τεχνολογίας, MSc in Communications and Cyber Security) και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).

3

Γεωργιος ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο Γέρμανος Γεώργιος είναι Ορισμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στον τομέα των Επιθέσεων ενάντια σε Πληροφοριακά Συστήματα (Attacks against Information Systems) της προτεραιότητας Cybercrime του προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) των Κύκλων Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούνται από τη EUROPOL (2014-2017 & 2018-2021). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 15 ετών στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT Security). Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση «Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα» και κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με ειδικεύσεις στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθώς και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Είναι αναπλ. Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (2016 – σήμερα) και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου δίδαξε το μάθημα «Cybercrime & Computer Forensics» στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «MSc in Communications & Cybersecurity». Από το 2014 τελεί ειδικός εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας στο έργο «Systemic Analysis In Network Threats» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.

4

Βερα ΜΕΛΕΤΗ Η Βέρα Μελέτη είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LL.M. στο Δίκαιο και Πληροφορική (Νομική ΑΠΘ) με εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Διαδίκτυο. Είνια πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) και έχει συνεργασία με Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρίας για την Συμμόρφωση τους με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

5

Ευη ΛΑΠΠΑ Η Εύη Λάππα είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μακροχρόνια προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι εξειδικευμένη στο δημόσιο δίκαιο με εμπειρία στους τομείς νομιμότητας και διαφάνειας της διοικητικής δράσης και προστασίας του πολίτη και τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επικοινωνίες και Γλώσσες με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό user interface για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει εξειδικευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξωτερική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Κοινωνικής Ευθύνης – PSR INSTITUT/WIEN που εδρεύει στη Βιέννη. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια e–learning του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου διδάσκει αρχές νομιμότητας της διοικητικής δράσης, λογοδοσία, ενίσχυση διαφάνειας και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

6

Γεωργιος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ο Γεώργιος Αποστολίδης είναι απόφοιτος της σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος της σχολής Μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ με γενικό χαρακτηρισμό άριστα. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κέντρου μελετών ασφάλειας σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων σε αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων για α) ασφάλεια τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών, β) ασφάλεια συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, γ) προστασία ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας, δ) φυσική ασφάλεια εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλειας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις προσωπικού σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με αντικείμενα συναφή με την φυσική ασφάλεια χώρων από υπαλλήλους. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).